สพป.พิจิตร เขต 2 จัดประชุมเพื่อจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานการประชุมเพื่อจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี นายประจักษ์ ทองแจ่ม รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1 สพป.พิจิตร เขต 2