ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการคุมสอบและนักเรียน ในการสอบ O-NET

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการคุมสอบและนักเรียน ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 โดยจัดสนามสอบชั้น ป.6 จำนวน 13 สนามสอบ และสนามสอบชั้น ม.3 จำนวน 6 สนามสอบ ซึ่งในการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี