ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.วิรัตน์ เกตุเรือง เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 นายประจักษ์ ทองแจ่ม นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา นายเวียงชัย พิมพ์ศรี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 นายทวี หาแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศฯ น.ส.สุภัสสร  บุญรอด ศึกษานิเทศก์ พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.วิรัตน์ เกตุเรือง เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ภาพกิจกรรมทั้งหมด https://www.facebook.com/media/set/?vanity=pr.pct2&set=a.3190115284433477