ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 และคณะร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ปณดา โภชน์สาลี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1 ณ สพป.นครราชสีมา เขต 1

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ปณดา โภชน์สาลี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1 ณ สพป.นครราชสีมา เขต 1 จ.นครราชสีมา