ประชุมชี้แจงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในศูนย์ประสานงานสถานศึกษาบึงนาราง 01

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ดร.ปณดา โภชน์สาลี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต 2 ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนและครูวิชาการโรงเรียน ในศูนย์ประสานงานสถานศึกษาบึงนาราง 01 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง “ราษฎร์สามัคคี” อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร