ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.มานิตย์ นาคเมือง ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.มานิตย์  นาคเมือง ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อ.เมือง จ.พิจิตร