สพป.พิจิตร เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Coding & Robot Unplugged สื่อ Robot ชุด Wish Child ระดับก่อนประถมศึกษา

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 สพป.พิจิตร เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Coding & Robot Unplugged สื่อ Robot ชุด Wish Child ระดับก่อนประถมศึกษา โรงเรียนในโครงการ คิดวิเคราะห์ คำนวณ ปีงบประมาณ 2563 และมอบสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 13 โรงเรียน ณ ห้องประชุม 1 สพป.พิจิตร เขต 2

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=pr.pct2&set=a.3170837573027915