ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานงานมงคลสมรสนางสาวกนกรัตน์ เทียนปั่น กับ นายปฐวี อุตตัน บุตรสาวของ นายยุทธการ และ นางจุไรรัตน์ เทียนปั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(วังสำโรง)

วันที่ 18 ตุลาคม 2563 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานงานมงคลสมรส นางสาวกนกรัตน์ เทียนปั่น กับ นายปฐวี อุตตัน บุตรสาวของ นายยุทธการ และ นางจุไรรัตน์ เทียนปั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(วังสำโรง) ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100007284759896&set=a.2744846755768123