สพป.พิจิตร เขต 2 ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมกัลยาณมิตรพิจิตร

วันที่ 11 ตุลาคม 2563 สพป.พิจิตร เขต 2 โดย นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม อดีต ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมกัลยาณมิตรพิจิตร อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

https://www.facebook.com/pr.pct2