สพป.พิจิตร เขต 2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2563 ) ณ ห้องประชุมหน้าห้อง ผอ. สพป.พิจิตร เขต 2