การพิจารณาผการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและข้าราชการสายงานการสอน เพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)

วันที่  8 ตุลาคม 2563  ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานการ พิจารณาผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและ ข้าราชการสายงานการสอน เพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) โดยมี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2  คณะศึกษานิเทศก์ และประธานศูนย์ประสานงานสถานศึกษา เข้าร่วมการพิจารณาในครั้งนี้
ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.พิจิตร เขต 2