การถอดบทเรียน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์

วันที่ 7 ตุลาคม 2563  ว่าที่ร้อยเอก ดร. สาโรช ยกให้  ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2  เป็นประธานการถอดบทเรียน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ Integrity and Transparency Assessment online 2020 (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 2 ประกอบด้วยโรงเรียนใน อ.ตะพานหิน อ.บางมูลนาก และ อ.ทับคล้อ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เจ้าหน้าที่ ICT และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.พิจิตร เขต 2

ชมภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=pr.pct2&set=a.3081870195257987