การถอดบทเรียน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ Integrity and Transparency Assessment online 2020 (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1

วันที่  6 ตุลาคม 2563  นางปณดา  โภชน์สาลี รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2  เป็นประธานการถอดบทเรียน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ Integrity and Transparency Assessment online 2020 (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1 ประกอบด้วยโรงเรียนใน อ.โพทะเล อ.บึงนารางและ อ.ดงเจริญ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เจ้าหน้าที่ ICT และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.พิจิตร เขต 2

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่https://www.facebook.com/media/set/?vanity=pr.pct2&set=a.3078462048932135