ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 15 กันยายน 2563 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารสถานศึกษา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม พร้อมกันนี้ นายประวิตร วิริยม รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 ได้มอบเกียรติบัตรรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 ประเภทสถานศึกษาประถมขนาดกลาง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่คณะติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) และอนุกรรมการฯ ออกติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาพร้อมให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.พิจิตร เขต 2

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=pr.pct2&set=a.3016037268507947