นางปณดา โภชน์สาลี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 3 กันยายน 2563 นางปณดา  โภชน์สาลี  รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2  ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย ผ่านระบบ  Video Conference ที่เข้ารับการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ด้วยระบบออนไลน์ หลักสูตร “ เสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นมืออาชีพ” ซึ่งมีครูผู้ช่วยในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 2 ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 109 คน  พร้อมทั้งให้โอวาทในการปฏิบัติตน ปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มศักยภาพ  ณ ห้องสมุด สพป.พิจิตร เขต 2