การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School)

วันที่ 1 กันยายน 2563  นายประจักษ์  ทองแจ่ม รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) เพื่อให้สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 มีความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่วนร่วมและนำขยะมาใช้ประโยชน์ โดยมีครูผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและบุคลากร สพป.พิจิตร เขต 2 เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น3 สพป.พิจิตร เขต 2