สพป.พิจิตร เขต 2 อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 นายบานเย็น มูลเที่ยง รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กิจกรรมที่ 3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA oline)  ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนา Website ITA โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.พิจิตร เขต 2