ตรวจเยี่ยมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60ฯ และโรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต อ.ทับคล้อ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ดร.ปณดา โภชน์สาลี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 พร้อมด้วยนางสิริเพ็ญ แพงศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60ฯ และโรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต อ.ทับคล้อ เพื่อรับฟังปัญหาและติดตามการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่คณะครู และผู้บริหารโรงเรียน