“โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ดร.ปณดา โภชน์สาลี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 นางสิริเพ็ญ แพงศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายชัยรัตน์ กาปัญญา ผอ.รร.บ้านเขาพระ พร้อมนักเรียนบ้านเขาพระ ร่วมกิจกรรมปลูกป่า “โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณพื้นที่ป่าบ้านเขาพระ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร