ดร.ปณดา โภชน์สาลี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 พร้อมคณะ ลงพื้นที่การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และอนุกรรมการฯ ณ โรงเรียนวังก้านเหลือง

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ดร.ปณดา โภชน์สาลี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 พร้อมคณะ ลงพื้นที่การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และอนุกรรมการฯ พร้อมให้ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ณ โรงเรียนวังก้านเหลือง  อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร ขอบคุณภาพ : ศน.สุภัสสร  บุญรอด