ดร.ปณดา โภชน์สาลี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 พร้อมคณะ ลงพื้นที่การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และอนุกรรมการฯ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ดร.ปณดา โภชน์สาลี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 พร้อมคณะ ลงพื้นที่การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และอนุกรรมการฯ พร้อมให้ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านแหลมรัง “ราษฎร์บำรุง” อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ขอบคุณภาพ : ศน.สุภัสสร  บุญรอด