นายประวิตร วิริยม รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต2 พร้อมคณะ ลงพื้นที่การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และอนุกรรมการฯ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายประวิตร  วิริยม รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต2 พร้อมคณะ ลงพื้นที่การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และอนุกรรมการฯ พร้อมให้ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ขอบคุณภาพ : ศน.อัญชลี  ศรเพ็ชร