นายบานเย็น มูลเที่ยง รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 พร้อมคณะ ลงพื้นที่การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และอนุกรรมการฯ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายบานเย็น  มูลเที่ยง รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 พร้อมคณะ ลงพื้นที่การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และอนุกรรมการฯ พร้อมให้ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านเขาพระ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ขอบคุณภาพ : ศน.ชุติกาญจน์  ทองแจ่ม