จัดกิจกรรมวันวชิราวุธ ถวายราชสดุดี เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6)

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นางสาวสุพัฒน์ตรา  ปัญญายงค์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไดอีเผือก พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ นำลูกเสือและเนตรนารี จัดกิจกรรมวันวชิราวุธ ถวายราชสดุดี เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ทั้งด้านการคมนาคม การปกครอง กิจการเสือป่าและลูกเสือ รวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมและด้านวรรณคดี หลังเสร็จพิธีได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด รอบ ๆ บริเวณโรงเรียน

>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม<<<