ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 2

วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นางสาวสุพัฒน์ตรา ปัญญายงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไดอีเผือก และคณะครู ควบคุม ดูแล นำนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 2 ณ โรงพยาบาลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม<<<