ประดิษฐ์กระทงสืบสานประเพณีไทย

วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2564 นางสาวสุพัฒน์ตรา ปัญญายงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไดอีเผือก คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน ร่วมกันจัดทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ ประกอบด้วย หยวก/ต้นกล้วย ใบตอง ดอกไม้นานาชนิด นำมาประดิษฐ์เป็นกระทงสวยงาม ปักธูปเทียนเป็นเครื่องสักการบูชา นำถวายกระทงวัดนวลศรีสิทธาราม(วัดไดอีเผือก) และวัดมงคลทับคล้อ พระอารามหลวง

>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม<<<