ทดสอบระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++)

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายเวียงชัย พิมพ์ศรี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 พร้อมด้วย นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 ประชุมบุคลากรของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ เพื่อทดสอบระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++) ณ ห้องเบญจมาศ สพป.พิจิตร เขต 2