ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับ นายจันทบูรณ์ เขตการ ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2

วันที่ 12 ตุลาคม  2564 คณะผู้บริหารสถานศึกษาทับคล้อ 01  คณะผู้บริหารสถานศึกษาทับคล้อ 02  คณะผู้บริหารสถานศึกษาตะพานหิน 02  สมาคมครูอำเภอตะพานหิน  ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร  โรงเรียนวัดวังไคร้  ร่วมแสดงความยินดีกับ นายจันทบูรณ์ เขตการ  ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2  พร้อมกันนี้ร่วมแสดงความยินดี กับ นางเพ็ญพิสุทธิ์ กลิ่นหอม ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  นางนงลักษณ์  ผลดี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ในการเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ สพป.พิจิตร เขต 2