ร่วมแสดงความยินดีกับ นายจันทบูรณ์ เขตการ ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2

วันที่ 11 ตุลาคม  2564 ดร.มานิตย์  นาคเมือง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 และคณะ คณะผู้บริหารสถานศึกษาตะพานหิน 01  
ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนวัดวังหว้า ร่วมแสดงความยินดีกับ นายจันทบูรณ์ เขตการ  ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2  พร้อมกันนี้ร่วมแสดงความยินดี กับ นางเพ็ญพิสุทธิ์ กลิ่นหอม ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  นางนงลักษณ์  ผลดี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ในการเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ สพป.พิจิตร เขต 2