หน้าแรก-เขต

บริการสำนักงานออนไลน์

ภาพข่าว สพป.พิจิตร เขต 2

ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2

20 ตุลาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2

18 ตุลาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2

15 ตุลาคม 2564

ข่าวรอบรั้วโรงเรียน


 • 20 ตุลาคม 2564 นายจันทบูรณ์ เขตการ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด เข้ารับชมรายการ พุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 38/2564 และประชุมทีมบริหาร ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 18 ตุลาคม 2564 นายจันทบูรณ์ เขตการ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 พร้อมด้วย นายเวียงชัย พิมพ์ศรี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 ประชุมบุคลากร 5 กลุ่ม เพื่อทดสอบระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++) ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 15 ตุลาคม 2564 นายจันทบูรณ์ เขตการ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 จัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบออนไลน์ ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 15 ตุลาคม 2564 นายจันทบูรณ์ เขตการ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 พร้อมด้วย นายประจักษ์ ทองแจ่ม รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 นางเพ็ญพิสุทธิ์ กลิ่นหอม ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 10/2564 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 15 ตุลาคม 2564 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดและคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับ นายจันทบูรณ์ เขตการ ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 พร้อมกันนี้ร่วมแสดงความยินดี กับ นางเพ็ญพิสุทธิ์ กลิ่นหอม ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางนงลักษณ์ ผลดี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ในการเข้ารับตำแหน่งใหม่ ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 15 ตุลาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 14 ตุลาคม 2564 นายจันทบูรณ์ เขตการ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 ได้เดินทางไปพบปะ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น”ทศอุปถัมภ์” และโรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง”แก้ววิทยาคาร” อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 14 ตุลาคม 2564 นายจันทบูรณ์ เขตการ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 15 ตุลาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 14 ตุลาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ ทุนฝึกอบรมออนไลน์ของรัฐบาลอินเดีย ข่าวโดย admin phichit2
 • 12 ตุลาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ สทศ. จัดส่งจดหมายข่าว NIETS News ฉบับที่ ๘๕ (เดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๔) ข่าวโดย admin phichit2
 • 2 กันยายน 2564 การจัดอบรมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2563 ข่าวโดย admin phichit2
 • 10 สิงหาคม 2564 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ของสถาบันไอเวิลด์ จำนวน 3 หลักสูตร ข่าวโดย admin phichit2
 • 6 สิงหาคม 2564 ประกาศรับสมัครพนักงาราชการทั่วไป ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 20 กรกฎาคม 2564 การอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ วPA แบบออนไลน์ ข่าวโดย admin phichit2
 • 15 กรกฎาคม 2564 ประชาสัมพันธ์การอบรมของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ข่าวโดย admin phichit2
 • 18 ตุลาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นและดีมาก รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 15 ตุลาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 7 ตุลาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 1 ตุลาคม 2564 รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒ ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 25 มิถุนายน 2564 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 4 มิถุนายน 2564 ประกาศรายชื่อสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาเป็นพิเศษ ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 18 พฤษภาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 30 เมษายน 2564 แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 13 กรกฎาคม 2564 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ข่าวโดย admin phichit2
 • 1 กรกฎาคม 2564 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2564 ข่าวโดย admin phichit2
 • 1 กรกฎาคม 2564 แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน ตามโครงการเทนโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข่าวโดย admin phichit2
 • 1 กรกฎาคม 2564 แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คุรุภัฒฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ข่าวโดย admin phichit2
 • 1 กรกฎาคม 2564 แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ข่าวโดย admin phichit2
 • 22 กันยายน 2563 ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยตำกว่า 1 ล้านบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวโดย admin phichit2
 • 8 กันยายน 2563 ประกวดราคาชื้องบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวโดย admin phichit2
 • 8 กันยายน 2563 ประกวดราคาชื้องบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวโดย admin phichit2
 • 15 ตุลาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 7 ตุลาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 1 ตุลาคม 2564 รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒ ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 6 สิงหาคม 2564 ประกาศรับสมัครพนักงาราชการทั่วไป ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 14 กรกฎาคม 2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 1 กรกฎาคม 2564 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายฯ (สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1) ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 25 มิถุนายน 2564 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 4 มิถุนายน 2564 ประกาศรายชื่อสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาเป็นพิเศษ ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2

 • รายงานการติดตามการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2563)
 • แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาหน่วยงาน
 • แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน)
 • รายงานการติดตามการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2563)
 • รายงานการติดตามการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2562)
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นและดีมาก รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564
 • ประกาศรับสมัครพนักงาราชการทั่วไป
 • หนังสือยืนยันการส่งคืน/หรือแจ้งยืนยันการไม่ได้รับการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นรอง
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายฯ (สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1)
 • การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564
 • ประกาศรายชื่อสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาเป็นพิเศษ
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สพป.พิจิตร เขต 2
 • พุธเช้า…ข่าวสพฐ.

  รายการ พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 37/2564
  ประจำวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564

  Video Conference สพฐ.

  Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม

  พิจิตร 2 Channel

  กิจกรรมปลูกจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม บุคลากร สพป.พิจิตร เขต 2