หน้าแรก-เขต

ภาพข่าว สพป.พิจิตร เขต 2

ข่าวรอบรั้วโรงเรียน


 • 21 ตุลาคม 2563 การอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 Coding for Teacher (C4T) ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 21 ตุลาคม 2563 การอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 Coding for grade 1-3 Teacher (C4T) ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 20 ตุลาคม 2563 สพป.พิจิตร เขต 2 ปฐมนิเทศ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 18 ตุลาคม 2563 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานงานมงคลสมรสนางสาวกนกรัตน์ เทียนปั่น กับ นายปฐวี อุตตัน บุตรสาวของ นายยุทธการ และ นางจุไรรัตน์ เทียนปั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(วังสำโรง) ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 15 ตุลาคม 2563 สพป.พิจิตร เขต 2 ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการทีมเคลื่อนที่เร็วโรงเรียนคุณธรรม สพท. ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 14 ตุลาคม 2563 สพป.พิจิตร เขต 2 ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 12 ตุลาคม 2563 สพป.พิจิตร เขต 2 ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมกัลยาณมิตรพิจิตร ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 9 ตุลาคม 2563 การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 12 ตุลาคม 2563 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาและวัฒนธรรมจีน สำหรับครูไทยสอนภาษาจีนในประเทศไทย ข่าวโดย admin phichit2
 • 9 ตุลาคม 2563 ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่น 28/35 ปี 2021/2022 ข่าวโดย admin phichit2
 • 1 ตุลาคม 2563 ขอเชิญ ร่วมอบรม การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทย ข่าวโดย admin phichit2
 • 23 กันยายน 2563 โครงการอบรมเรื่อง การสอนภาษาไทยออนไลน์ในศตวรรษที่ 21 ข่าวโดย admin phichit2
 • 23 กันยายน 2563 โครงการ อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาวังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 37 ข่าวโดย admin phichit2
 • 23 กันยายน 2563 ขอเชิญร่วมอบรม การจัดกิจกรรมและวิธีการสอนภาษาไทย ข่าวโดย admin phichit2
 • 8 กันยายน 2563 เอกสารเผยแพร่และขับเคลื่อนผลการศึกษาวิจัย ประจำปีงบประมาณ2563 ประเด็น “สิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนารวมถึงสิทธิอื่นที่เกี่ยวข้อง” ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 31 สิงหาคม 2563 ประชาสัมพันธ์สื่อนิทานการ์ตูนเอนิเมชั่น ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 22 กันยายน 2563 ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยตำกว่า 1 ล้านบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวโดย admin phichit2
 • 8 กันยายน 2563 ประกวดราคาชื้องบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวโดย admin phichit2
 • 8 กันยายน 2563 ประกวดราคาชื้องบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวโดย admin phichit2
 • 28 สิงหาคม 2563 ประกาศอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ข่าวโดย admin phichit2
 • 28 สิงหาคม 2563 ประกาศชื้อโต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ข่าวโดย admin phichit2
 • 28 สิงหาคม 2563 ประกาศชื้อโต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ข่าวโดย admin phichit2
 • 20 กรกฎาคม 2563 แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข่าวโดย admin phichit2
 • 24 มิถุนายน 2563 การชื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 30 กันยายน 2563 ผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 สพป.พิจิตร เขต 2 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 30 กันยายน 2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 สังกัด สพป.พิจิตร 2 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 11 กันยายน 2563 ประกาศรายชื่อและรายละเอียดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี63 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 1 กันยายน 2563 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 13 สิงหาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกรับย้่ายรับโอนฯ ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 3 สิงหาคม 2563 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายรับโอนข้าราชการ ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 14 มิถุนายน 2563 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย.กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ 2563 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 14 มิถุนายน 2563 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2

 • รายงานการติดตามการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2563)
 • แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาหน่วยงาน
 • แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน)
 • รายงานการติดตามการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2563)
 • รายงานการติดตามการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2562)
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 สพป.พิจิตร เขต 2
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 สังกัด สพป.พิจิตร 2
 • ประกาศรายชื่อและรายละเอียดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี63
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกรับย้่ายรับโอนฯ
 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายรับโอนข้าราชการ
 • แบบประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม (ครูผู้ช่วย)
 • การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2563
 • หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563
 • NOT FOUND

  พุธเช้า…ข่าวสพฐ.

  รายการ พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 39/2563
  ประจำวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563

  Video Conference สพฐ.

  ประชุมทางไกล การสร้างสื่อสารความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  พิจิตร 2 Channel

  เรียนรู้และแบ่งปันกับ Phichit2 Channel