หน้าแรก-เขต

ภาพข่าว สพป.พิจิตร เขต 2

ข่าวรอบรั้วโรงเรียน


 • 27 กันยายน 2564 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยเอก สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 27 กันยายน 2564 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานงานเกษียณอายุราชการ “สายธารแห่งศรัทธา มุทิตาสุขเกษียณ” ซึ่งจัดโดยสมาคมครูอำเภอตะพานหิน ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 27 กันยายน 2564 สพป.พิจิตร เขต 2 จัดปฏิญญาเขตสุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาลฯ ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 24 กันยายน 2564 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานงาน “วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยั่งยืน” ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอบางมูลนาก ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 21 กันยายน 2564 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานงาน “ร้อยรักดวงใจ สู้เส้นชัยวัยเกษียณ” ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 13 กันยายน 2564 นายประจักษ์ ทองแจ่ม รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานการประชุมโครงการระบบดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 9 กันยายน 2564 นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 7 กันยายน 2564 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 รับมอบเครื่องปริ้น จำนวน 10 เครื่อง ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 2 กันยายน 2564 การจัดอบรมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2563 ข่าวโดย admin phichit2
 • 10 สิงหาคม 2564 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ของสถาบันไอเวิลด์ จำนวน 3 หลักสูตร ข่าวโดย admin phichit2
 • 6 สิงหาคม 2564 ประกาศรับสมัครพนักงาราชการทั่วไป ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 20 กรกฎาคม 2564 การอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ วPA แบบออนไลน์ ข่าวโดย admin phichit2
 • 15 กรกฎาคม 2564 ประชาสัมพันธ์การอบรมของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ข่าวโดย admin phichit2
 • 2 กรกฎาคม 2564 ประชาสัมพันธ์โครงการ 108 ปัญญา รังสรรคื์ปัญญา ศรัทธาคุณธรรม ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 2 กรกฎาคม 2564 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเผือกหอมจังหวัดสิงห์บุรี ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 1 กรกฎาคม 2564 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายฯ (สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1) ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 25 มิถุนายน 2564 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 4 มิถุนายน 2564 ประกาศรายชื่อสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาเป็นพิเศษ ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 18 พฤษภาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 30 เมษายน 2564 แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 21 ธันวาคม 2563 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กรณีปกติ ปี พ.ศ.2564 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 17 พฤศจิกายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นฯ ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 12 พฤศจิกายน 2563 ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี63 รอบที่ 2 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 28 ตุลาคม 2563 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สพป.พิจิตร เขต 2 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 13 กรกฎาคม 2564 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ข่าวโดย admin phichit2
 • 1 กรกฎาคม 2564 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2564 ข่าวโดย admin phichit2
 • 1 กรกฎาคม 2564 แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน ตามโครงการเทนโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข่าวโดย admin phichit2
 • 1 กรกฎาคม 2564 แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คุรุภัฒฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ข่าวโดย admin phichit2
 • 1 กรกฎาคม 2564 แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ข่าวโดย admin phichit2
 • 22 กันยายน 2563 ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยตำกว่า 1 ล้านบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวโดย admin phichit2
 • 8 กันยายน 2563 ประกวดราคาชื้องบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวโดย admin phichit2
 • 8 กันยายน 2563 ประกวดราคาชื้องบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวโดย admin phichit2
 • 6 สิงหาคม 2564 ประกาศรับสมัครพนักงาราชการทั่วไป ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 14 กรกฎาคม 2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 1 กรกฎาคม 2564 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายฯ (สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1) ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 25 มิถุนายน 2564 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 4 มิถุนายน 2564 ประกาศรายชื่อสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาเป็นพิเศษ ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 20 พฤษภาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สพป.พิจิตร เขต 2 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 18 พฤษภาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 30 เมษายน 2564 แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2

 • รายงานการติดตามการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2563)
 • แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาหน่วยงาน
 • แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน)
 • รายงานการติดตามการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2563)
 • รายงานการติดตามการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2562)
 • ประกาศรับสมัครพนักงาราชการทั่วไป
 • หนังสือยืนยันการส่งคืน/หรือแจ้งยืนยันการไม่ได้รับการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นรอง
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายฯ (สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1)
 • การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564
 • ประกาศรายชื่อสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาเป็นพิเศษ
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สพป.พิจิตร เขต 2
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
 • แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
 • การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
 • พุธเช้า…ข่าวสพฐ.

  รายการ พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 25/2564
  ประจำวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564

  Video Conference สพฐ.

  การส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา

  พิจิตร 2 Channel

  กิจกรรมปลูกจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม บุคลากร สพป.พิจิตร เขต 2